ZAGONI & GOLTZ

האמנות והעיצוב מילאו בהתמדה ובאהבה את כל שנות ילדותי והפכו לחלק בלתי נפרד מחוויות היומיום שלי. עם הזמן, האהבה והתחביב הפכו למקצוע וראיתי כמה מאתגר להוציא לפועל את החלומות העיצובים אשר דמיינתי בראשי. החברה שלנו מתמקצעת בעיצובי קונספט.
אנו מצרפים את הפרטים הקטנים שאנו לומדים מאופיו של הלקוח ומעבירים את הכל לעיצוב חוויתי.
34.Lihi & Jesse (12.2.15) © LUZ-457_id37665472

36.Lihi & Jesse (12.2.15) © LUZ-459_id37665474

אלבום 51

Nir-019

המקצועיות שלנו היא בגיבוש ובחקירת קונספטים מקוריים וחווייתיים, המערבים את האורח בדרכים חדשות ומסקרנות. כל אירוע הוא פרויקט בפני עצמו המתבסס על רעיון מרכזי, המצית את תהליך העיצוב ומוביל לתוצאות מרגשות וחדשניות. את קונספט האירוע אנו חוקרים ולומדים כדי שגם בפרטים הקטנים ביותר נוכל לממש את הרעיון המרכזי .

EP5B9603

BB0A4782

1385812_564434830296969_2138661330_n

כתוב תגובה